श्री गणेश शत नामावली | Shree Ganesh Shat Namavali

श्री गणेश शत नामावली का विधिवत जप  करने से सभी मानव समस्त आपतियों से मुक्त हो जाते हैं | इसके आचरण से सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं | यह श्री गणेश शत नामावली सभी  विघ्नों को दुर करने के लिये की जाती हैं | बिना किसी कारण के ही दुखी होना , कार्य में असफल हो जाना , राजपुत्र राज्य को प्राप्त नही कर सकता , कुमारी पति को नही प्राप्त कर सकती , स्त्री पुत्र को , विद्याथी पढ़ नही पाता , व्यापारी व्यापार में लाभ नही पाता और कृषक कृषि कार्य में सफल नहीं होता | इसलिये इन विघ्नों को दुर करनें के लिये  श्री गणेश शत नामावली का स्मरण चाहिये |

श्री गणेश शत नामावली

 1. ऊँ विनायकाय नमः ,
 2. ऊँ विघ्नराजाय नमः
 3. ऊँ गौरीपुत्राय नमः
 4. ऊँ गणेश्वराय नमः
 5. ऊँ स्कंदाग्रजाय नमः
 6. ऊँ अव्ययाय नमः
 7. ऊँ पूताय नमः
 8. ऊँ दक्षाय नमः
 9. ऊँ अध्यक्षाय नमः
 10. ऊँ द्विजप्रियाय नमः
 11. ऊँ अग्निगर्भच्छिदे नमः
 12. ऊँ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः
 13. ऊँ वाणीप्रदाय नमः
 14. ऊँ अव्ययाय नमः
 15. ऊँ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
 16. ऊँ शर्वतनयाय नमः
 17. ऊँ सर्वप्रियाय नमः
 18. ऊँ सर्वात्मकाय नमः
 19. ऊँ सृष्टिकर्त्रे नमः
 20. ऊँ देवाय नमः
 21. ऊँ अनेकार्चिताय नमः
 22. ऊँ शिवाय नमः
 23. ऊँ शुद्धाय नमः
 24. ऊँ बुद्धिप्रियाय नमः
 25. ऊँ शांताय नमः
 26. ऊँ ब्रह्मचारिणे नमः
 27. ऊँ गजाननाय नमः
 28. ऊँ द्वैमात्रेयाय नमः
 29. ऊँ मुनिस्तुताय नमः
 30. ऊँ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः
 31. ऊँ एकदन्ताय नमः
 32. ऊँ चतुर्बाहवे नमः
 33. ऊँ चतुराय नमः
 34. ऊँ शक्ति-सम्युताय नमः
 35. ऊँ लम्बोदराय नमः
 36. ऊँ शूर्पकर्णाय नमः
 37. ऊँ हराय नमः
 38. ऊँ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः
 39. ऊँ कालाय नमः
 40. ऊँ ग्रहपतये नमः
 41. ऊँ कामिने नमः
 42. ऊँ सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः
 43. ऊँ पाशंकुशधराय नमः
 44. ऊँ चण्डाय नमः
 45. ऊँ गुणातीताय नमः
 46. ऊँ निरञ्जनाय नमः
 47. ऊँ अकल्मशाय नमः
 48. ऊँ स्वयंसिद्धाय नमः
 49. ऊँ सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः
 50. ऊँ बीजापुरफलासक्ताय नमः
 51. ऊँ वरदाय नमः
 52. ऊँ शाश्वताय नमः
 53. ऊँ कृतिने नमः
 54. ऊँ विद्वत्प्रियाय नमः
 55. ऊँ वीतभयाय नमः
 56. ऊँ गतिने नमः
 57. ऊँ चक्रिणे नमः
 58. ऊँ इक्शु-छापा-धरते नमः
 59. ऊँ श्रीदाय नमः
 60. ऊँ अजाया नमः
 61. ऊँ उतफाला-कराय नमः
 62. ऊँ श्री-पतये नमः
 63. ऊँ स्तुति-हर्षी-ताय नमः
 64. ऊँ कुलादरी-भ्रिते नमः
 65. ऊँ ज़तिलाय नमः
 66. ऊँ काली-कल्मश-नशनाय नमः
 67. ऊँ चंद्रा-छुड़ा-मनाए नमः
 68. ऊँ कांताय नमः
 69. ऊँ पपाहरीने नमः
 70. ऊँ समा-हिताय नमः
 71. ऊँ आश्रीताय नमः
 72. ऊँ श्रीकराय नमः
 73. ऊँ सोवंयाय नमः
 74. ऊँ भक्ता-वंचिता-दयकाय नमः
 75. ऊँ शांताय नमः
 76. ऊँ कैवल्य-सुखदाय नमः
 77. ऊँ सचिड़ा-नंदा-विग्रहाय नमः
 78. ऊँ ज्ञानिने नमः
 79. ऊँ दाययुठाय नमः
 80. ऊँ दानढाया नमः
 81. ऊँ ब्रह्मा-द्वेशा-विवर्जिताय नमः
 82. ऊँ प्रमत्ता-दैत्या-भयदाय नमः
 83. ऊँ श्रीकांताय नमः
 84. ऊँ विबुढ़ेश्वराय नमः
 85. ऊँ रामर्चीताय नमः
 86. ऊँ विधाए नमः
 87. ऊँ नगरजा-यगनो-पावितावाते नमः
 88. ऊँ स्थूलकान्ताय नमः
 89. ऊँ स्वयं-कार्ट्रे नमः
 90. ऊँ सम-घोषा-प्रियाय नमः
 91. ऊँ पारासमै नमः
 92. ऊँ स्थुल-टुंधाय नमः
 93. ऊँ अग्रन्याय नमः
 94. ऊँ धीराय नमः
 95. ऊँ वागिशाय नमः
 96. ऊँ सिद्धि-ढायाकाय नमः
 97. ऊँ ढुरवा-बिलवा-प्रियाय नमः
 98. ऊँ अव्यकतामूर्ताए नमः
 99. ऊँ अद्भुत-मूर्ति-माथे नमः
 100. ऊँ शैलेंधरा-तनु-जोत्सन्ग-खेलेनॉट्सूका-मनसाय नमः
 101. ऊँ स्वलावान्या-सुधा-सरजिता-मन्माता-विग्रहाय नमः
 102. ऊँ समस्त-जगड़ा-धराय नमः
 103. ऊँ माइने नमः
 104. ऊँ मूषिका-वाहनाय नमः
 105. ऊँ हृशताय नमः
 106. ऊँ तुष्ताय नमः
 107. ऊँ प्रसन्नातमाने नमः
 108. ऊँ सर्वा-सिद्धि-प्रधायाकाय नमः

 

अन्य संबधित पोस्ट

शिवसहस्त्र नामावली

शिव तांडव स्तोत्र स्तुति

शिव चालीसा

श्री शिवशंकर  शत नामवली   

पार्वती चालीसा

गणेश चालीसा

 भगवान शंकर के दस प्रमुख अवतार

द्वादश ज्योतिर्लिंग 

आरती शिवजी की 

मशशिव्रात्रि व्रत कथा , व्रत विdhi

सुंदरकांड पंचम सोपान

स्कन्द षष्टि व्रत