जेतल का गीत

जलमीये जेतल बार सो बार, चांदणी चौरस नये जेता जल मिया जी ।

बाज्या ये जेता सोवन थाळ, सोनारी छुरीया ये नाळो मोडीयोजी। होगी ये जेता जोध जवान, म्हारी जोडी रो राई भर हेरज्योजी । फिरीया ये बाई देश परदेश, थारी जोड़ी से ये राई भर ना मिलजी। जाज्यो जामी समंदा जी पा, म्हारी जोडी रो राई भर सोवटजी। बे छ ये बाई मोटा ये राव, मोटो तो मांग ये बाई दायजो जी। थे छो बाबाजी मोटाजी राव, मोटो तो दिज्यो बाईन दायजो जी। गुळ बीन क्याकी जी चोथ, बाई जेतल बीन किसडो राती जोगोजी।

any smndhit post

ratijgaa ka geet 

Categorized in: