रातीजगा गीत झुझार जी का गीत  पांच रूप्या की ईटा मंगाई 2........

रातिजोगा गीत | झुझार जी | चुनड म फूल हजारा को …….3

रतिजोगा गीत झुझार जी  चुनड म फूल हजारा को …….3  चुनड म फूल हजारा को म्हाने रस्तो बतादो झुझारा को , नथडी  म फूल हजारा को म्हाने रस्तो बतादो झुझारा …

रातिजोगा गीत | झुझार जी | चुनड म फूल हजारा को …….3 Read More
रातीजगा गीत झुझार जी का गीत  पांच रूप्या की ईटा मंगाई 2........

रातीजगा गीत | झुझार जी | पांच रूप्या की ईटा मंगाई 2

  रातीजगा गीत झुझार जी का गीत पांच रूप्या की ईटा मंगाई 2…….. पांच रूप्या की ईटा जी मंगाई झुझारा को मन्दिर चुनाबा ण , पांच रूप्या की ईटाजी मंगाई …

रातीजगा गीत | झुझार जी | पांच रूप्या की ईटा मंगाई 2 Read More
रातीजगा गीत | झुझार जी | झुझार राणा कठोडा रा बाजा बाजिया

रातीजगा गीत | झुझार जी | झुझार राणा कठोडा रा बाजा बाजिया

रातीजगा गीत  झुझार जी झुझार राणा कठोडा रा बाजा बाजिया…… झुझार राणा कठोडा रा बाजा बाजिया झुझार राणा कठोडा रा बाजा बाजिया झुझार राणा कठोडा तो उघडया  र निशाण ओ …

रातीजगा गीत | झुझार जी | झुझार राणा कठोडा रा बाजा बाजिया Read More
रातीजगा गीत झुझार जी का गीत  पांच रूप्या की ईटा मंगाई 2........

पितरा पातडी का गीत || रातीजगा में गाया जाने वाला

  पितरा पातडी का गीत रातीजगा में गाया जाने वाला थोड़ी सी तलाई म्हारी सईयो, देवतड़ा रो लश्कर आयो । न्याया तो धोया म्हारी सईयो, तो भी नीर मोखलो। छोटो …

पितरा पातडी का गीत || रातीजगा में गाया जाने वाला Read More
रातीजगा गीत झुझार जी का गीत  पांच रूप्या की ईटा मंगाई 2........

रातीजगा गीत | अजपाल जी | महल बण्या माल्या बण्या ..

रातीजगा गीत  अजपाल जी महल बण्या माल्या बण्या . महल बण्या माल्या बण्या कोई अधबीच बणी गुलक्यारी जी | महल बण्या माल्या बण्या कोई अधबीच बणी गुलक्यारी जी | ओजी …

रातीजगा गीत | अजपाल जी | महल बण्या माल्या बण्या .. Read More
रातीजगे के गीत | गणेश जी | म्हारा प्यारा रे गजानंद |

रातीजगे के गीत | गणेश जी | म्हारा प्यारा रे गजानंद |

रातीजगे के गीत गणेश जी म्हारा प्यारा रे गजानंद म्हारा प्यारा रे गजानंद आइज्यो ,रिद्ध सिद्ध ण लारे ल्यायज्यो जी ,म्हारा प्यारा रे गजानंद आइज्यो म्हारा प्यारा रे गजानंद आइज्यो …

रातीजगे के गीत | गणेश जी | म्हारा प्यारा रे गजानंद | Read More
बालाजी दर्शन

रातीजगा गीत | बालाजी | रखडी तो मै पेर आई , झुट्ना पड्या सुनार क

रातीजगा गीत | बालाजी | रखडी तो मै पेर आई , झुट्ना पड्या सुनार क रखडी तो मै पेर आई , झुट्ना पड्या सुनार क नेकलिस  तो मै पेर आई …

रातीजगा गीत | बालाजी | रखडी तो मै पेर आई , झुट्ना पड्या सुनार क Read More
रातीजगा गीत झुझार जी का गीत  पांच रूप्या की ईटा मंगाई 2........

पितर जी | रातीजगे के गीत | सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण जी

पितर जी | रातीजगे के गीत | सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण जी     सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण जी ,ऊबा बारण जी , आवो …

पितर जी | रातीजगे के गीत | सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण जी Read More
रातीजगा गीत झुझार जी का गीत  पांच रूप्या की ईटा मंगाई 2........

पितर जी | रातीजगे के गीत | सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण जी |

पितर जी | रातीजगे के गीत | सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण   सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण जी , ऊबा बारण जी  | आवो पितरा …

पितर जी | रातीजगे के गीत | सोनीजी खिड़की खोल , पितर ऊबा बारण जी | Read More

पितर जी | रातिजगे के गीत | हरिया बांसारो पितरा पालनो जी | pitar ji ratijga geet

पितर जी | रातिजगे के गीत | हरिया बांसारो पितरा पालनो जी हरिया बांसारो पितरा पालनों जी , हरिया बांसारो पितरा पालनों जी , ओजी घाल्यो हैं सामली साळ , …

पितर जी | रातिजगे के गीत | हरिया बांसारो पितरा पालनो जी | pitar ji ratijga geet Read More