राती जगा गीत

1 Article
1
0

राती जगा गीत 6 पितर ऊबा बारण जी राती जगा सोनी जी खिड़की खोल पितर ऊबा बारण जी , ऊबा बारण जी, आवो पितरा बैठो जाजम ढाल काई र कारण आविया जी |…

Continue Reading