आड़ी बाड़ी सोना री बाड़ी

गीत पितर जी | रातीजगा गीत | सोना की डांडी राजा रूपा रा चेला

    गीत पितर जी  सोना की डांडी राजा रूपा रा चेला । तोल गांधी का बेटा किस्तूरी ॥ एकुण जी मुलाव गोरा एकुण जी तुलाव, म्हार पितर बालूडा रा …

गीत पितर जी | रातीजगा गीत | सोना की डांडी राजा रूपा रा चेला Read More