घर आओजी रसिला पितर खेलो आगाणिय,

घर आओजी रसिला पितर खेलो आगाणिय | RATIJGAA GEET

  पितर जी-7  घर आओजी रसिला पितर खेलो आगाणिय, घर आओजी गुमानी पितर खेलो आगिणिया, खेलो आगणिया र लाडला, दुखडा दुर करो सब जन का पितर खेलो आगणियां, थाका बावाजी …

घर आओजी रसिला पितर खेलो आगाणिय | RATIJGAA GEET Read More