भैरव चालीसापाठ pujan

1 Article
1
2

भैरव चालीसा दोहा श्री गणपति गुरु गौरी पद प्रेम सहित धरि माथ | चालीसा वन्दन करो श्री शिव भैरवनाथ || श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपाल | श्याम वरण विकराल वपु लोचन…

Continue Reading