भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी

1 Article
1
0

  रामावतार स्तोत्र राम अवतार स्तुति भये प्रकट कृपाला भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी | हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्धुत रूप निहारी || लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज…

Continue Reading