आड़ी बाड़ी सोना री बाड़ी

गीत पितर जी | रातीजगा गीत | म्हारी तो रखडी सोनीड़ा …..

    गीत पितर जी रातीजगा गीत  म्हारी तो रखडी सोनीड़ा म्हारी तो रखडी सोंनीडा दाय पड़े तो घडजे  रे , म्हारा पितरा री पातडी जल्दी स घडजे रे चालो …

गीत पितर जी | रातीजगा गीत | म्हारी तो रखडी सोनीड़ा ….. Read More